Om Emuer

Emu-fågeln brukar ibland beskrivas som en "australiensisk struts". Emun är dock inte släkt med strutsen utan grupperas till kasuarfåglar medan strutsarna tillhör strutsfåglar. De tydligaste visuella skillnaderna är att emun är mindre och har en betydligt kortare hals än strutsen. 

Lite intressanta fakta om Emu är att de kan springa mycket fort, upp till 50 km/h. Det är hanen som ruvar på äggen, och efter kläckning stannar ungarna med pappan i ca 6 månader. 

Emun är en flyttfågel, som förflyttar sig efter regnperioden för att kunna hitta föda i blommor som blommar. 
Emun är Australiens nationalfågeln och finns på landets vapensköld tillsammans med kängurun.
   

Emu heter Dromaius novaehollandiae på latin (försök uttala det om du kan). Novaehollandiae kommer naturligtvis från Nya Holland, som var namnet på Australien i Europa, och Dromaius kommer från grekiska och kan ungefär översättas till snabb.

 

Läs gärna mer om emu på tex wikipedia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Emu
https://en.wikipedia.org/wiki/Emu#:~:text=He%20collaborated%20on%20Phillip's%20book,fast%2Dfooted%20New%20Hollander%22.